האם ל-Windows 10 יש לוח שנה?

האם ל-Windows 10 יש לוח שנה?
#האם #לWindows #יש #לוח #שנה