Co robi narzędzie lasso w MediBang?

Za pomocą narzędzia lasso możesz odręcznie wybrać obszar płótna. „Narzędzie MagicWand” wybierze obszar płótna, na który klikniesz, na podstawie jego koloru. Narzędzie SelectPen umożliwia narysowanie obszaru, który chcesz zaznaczyć. Możesz użyć tego narzędzia, aby wymazać część zaznaczenia.

Czy MediBang ma narzędzie lasso?

Narzędzie Lasso

Jeśli masz już zakres wyboru, możesz dodać wybór, przytrzymując klawisz Shift i tworząc zakres wyboru. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wytnij zaznaczenie.

Jak tniesz na MediBang?

Przycinanie można wykorzystać do przycięcia rozmiaru obrazu do wybranego obszaru. Po dokonaniu wyboru możesz przejść do menu Edycja i wybrać Przytnij, aby przyciąć obraz.

Jak przesuwać linie w MediBang?

Najpierw wybierz obszar, który chcesz przeskalować.

  1. Następnie otwórz menu Wybierz i wybierz Powiększ/Pomniejsz.
  2. Spowoduje to przejście do nowego ekranu. Tutaj możesz przeciągnąć białe kwadraty, aby. …
  3. 2Przemiana. …
  4. Teraz na stronie transformacji możesz przeciągnąć białe kwadraty wokół zaznaczenia, aby je przekształcić. …
  5. Wróć do samouczków.

7.01.2016

Jak przenieść obraz w MediBang?

Aby rozpocząć, wybierz obiekt, który chcesz przekształcić. Następnie dotknij ikony przekształcenia na pasku narzędzi. Spowoduje to przejście do ekranu podglądu. Tutaj przeciąganie rogów obrazu może być użyte do jego skalowania.

Jak odwrócić wybrany obszar w MediBang?

Jeśli chcesz obrócić lub odwrócić całe płótno, ale nie warstwy, przejdź do menu i kliknij „Edytuj” i wybierz kierunek, w którym chcesz obrócić. Płótno obróci się o 90 stopni w wybranym przez Ciebie kierunku. Użyjemy tego obrazu jako przykładu, aby pokazać Obrót i Odwrócenie.

Czy w MediBang jest linijka?

Narzędzie linijki. Możesz użyć linijki z ikoną narzędzia linijki w dolnej części ekranu.

Jak zobaczyć warstwy w Medibangu?

2Jak używać warstw

W menu „Warstwa” lub przyciskach w prawym dolnym rogu okna Warstwy możesz wykonywać operacje, takie jak „Utwórz nową warstwę”. Utwórz nową warstwę. Warstwa kolorowa, warstwa 8-bitowa, warstwa 1-bitowa – możesz wybierać spośród tych typów warstw.

#robi #narzędzie #lasso #MediBang

Możesz również polubić…