Jak korzystać z wyszukiwania w systemie Linux?

Jak wyszukiwać w Linuksie?

Podstawowe przykłady

 1. znajdować . – nazwij ten plik.txt. Jeśli potrzebujesz wiedzieć, jak znaleźć plik w Linuksie o nazwie thisfile. …
 2. znajdź /home -nazwa *.jpg. Poszukaj wszystkich. pliki jpg w katalogu /home i katalogach pod nim.
 3. znajdować . – wpisz f – puste. Poszukaj pustego pliku w bieżącym katalogu.
 4. znajdź /home -user randomperson-mtime 6 -iname „.db”

Co to jest polecenie Wyszukaj w systemie Linux?

Linux znajdź polecenie jest jednym z najważniejszych i najczęściej używanych narzędzi wiersza poleceń w systemach operacyjnych typu Unix. Polecenie find służy do wyszukiwania i lokalizowania listy plików i katalogów na podstawie warunków określonych dla plików zgodnych z argumentami.

Jak szukać słowa w Linuksie?

Grep jest niezbędnym poleceniem Linuksa i Uniksa. Służy do wyszukiwania tekstu i ciągów w danym pliku.

przykłady poleceń grep w systemach Linux i Unix

 1. Wyszukaj dowolny wiersz zawierający słowo w nazwie pliku w systemie Linux: grep 'word’ nazwa_pliku.
 2. Wykonaj wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter dla słowa „bar” w systemach Linux i Unix: grep -i „bar” plik1.

Jak ręcznie wyszukiwać w systemie Linux?

Po prostu naciśnij / i wpisz swój wzorzec wyszukiwania.

 1. Wzorce mogą być wyrażeniami regularnymi, na przykład możesz wyszukać słowo „opcja”, wpisując /[Oo]opcja. …
 2. Aby przeskoczyć między wynikami, naciśnij N (do przodu) i Shift + N (do tyłu).
 3. Istnieje również sposób na przeszukiwanie wszystkich stron podręcznika: man -K „Hello World”

Jak wyświetlić wszystkie polecenia w systemie Linux?

20 odpowiedzi

 1. compgen -c wyświetli listę wszystkich poleceń, które możesz uruchomić.
 2. compgen -a wyświetli listę wszystkich aliasów, które możesz uruchomić.
 3. compgen -b wyświetli listę wszystkich wbudowanych funkcji, które możesz uruchomić.
 4. compgen -k wyświetli listę wszystkich słów kluczowych, które możesz uruchomić.
 5. compgen -Funkcja wyświetli listę wszystkich funkcji, które możesz uruchomić.

Jak wyszukiwać w terminalu Linux?

Jeśli wiesz, gdzie może znajdować się plik, otwórz terminal, przejdź do katalogu i uruchom „znajdować . [filename]”. Ta kropka mówi find, aby przeszukał bieżący katalog. Jeśli zamiast tego chcesz przeszukać katalog domowy, zastąp kropkę „~/”, a jeśli chcesz przeszukać cały system plików, użyj zamiast tego „/”.

Co możemy wyszukać za pomocą polecenia find?

Możesz użyć polecenia znajdź, aby wyszukaj pliki i katalogi na podstawie ich uprawnień, wpisz, data, własność, rozmiar i nie tylko. Można go również łączyć z innymi narzędziami, takimi jak grep lub sed.

Co to jest polecenie PS EF w systemie Linux?

To polecenie to służy do znalezienia PID (identyfikator procesu, unikalny numer procesu) procesu. Każdy proces będzie miał unikalny numer, który jest nazywany PID procesu.

Jak szukać słowa we wszystkich plikach w Linuksie?

Aby wyszukać wiele plików za pomocą polecenie grep, wstaw nazwy plików, które chcesz przeszukać, oddzielone znakiem spacji. Terminal wypisuje nazwę każdego pliku, który zawiera pasujące wiersze, oraz rzeczywiste wiersze zawierające wymagany ciąg znaków. Możesz dodać tyle nazw plików, ile potrzebujesz.

Jak mogę grep katalog?

GREP: Globalne wyrażenie regularne Drukuj/parser/procesor/program. Możesz użyć tego do przeszukania bieżącego katalogu. Możesz określić -R jako „rekursywny”, co oznacza, że ​​program przeszukuje wszystkie podfoldery i ich podfoldery, ich podfoldery itp. grep -R „twoje słowo” .

Jak wyszukać określony tekst w pliku w systemie Linux?

Znajdowanie ciągów tekstowych w plikach za pomocą grep

 1. -r – Wyszukiwanie rekurencyjne.
 2. -R – Odczytaj rekursywnie wszystkie pliki w każdym katalogu. …
 3. -n – Wyświetla numer każdej dopasowanej linii.
 4. -s – Pomija komunikaty o błędach dotyczące nieistniejących lub nieczytelnych plików.

Jak ręcznie wyszukiwać w Terminalu?

Szukaj dopasowań na bieżącej stronie podręcznika

Trzy sztuczki, o których należy pamiętać, aby wyszukiwać, gdy już znajdziesz się na stronie podręcznika, to: / search string – znajdź dopasowania do „search string” na bieżącej stronie podręcznika” n – przejdź do następnego meczu. shift + n – przejdź do poprzedniego meczu.

Jak przeszukiwać stronę man?

Rodzaj człowiek bash lub słowo człowiek, po którym następuje nazwa dowolnego polecenia, o którym chciałbyś przeczytać. Gdy znajdziesz się w przeglądarce man, wpisz /, a następnie dowolne słowo, które chcesz znaleźć w następnym wystąpieniu. Następnie możesz nacisnąć klawisz Enter lub Return, aby go wyszukać.

Jak wyszukać określony folder w systemie Linux?

Polecenie znalezienia folderu w systemie Linux

 1. polecenie find – wyszukiwanie plików i folderów w hierarchii katalogów.
 2. Znajdź polecenie – Znajdź pliki i foldery według nazwy przy użyciu gotowej bazy danych/indeksu.

#Jak #korzystać #wyszukiwania #systemie #Linux

Możesz również polubić…