Jak naprawić instalację systemu Windows 10, która się nie uruchamia?

Jak naprawić instalację systemu Windows 10, która się nie uruchamia?

Udać się do „Rozwiązywanie problemów -> Opcje zaawansowane -> Naprawa podczas uruchamiania”. Po kliknięciu „Naprawa podczas uruchamiania” system Windows uruchomi się ponownie i przeskanuje komputer w poszukiwaniu plików systemowych, które może naprawić. (Może być wymagane uwierzytelnienie konta Microsoft.) Jeśli znajdzie problem, automatycznie go naprawi.

Jak ponownie zainstalować system Windows, który się nie uruchamia?

Ponieważ nie możesz uruchomić systemu Windows, możesz uruchomić Przywracanie systemu w trybie awaryjnym:

 1. Uruchom komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F8, aż pojawi się menu Zaawansowane opcje rozruchu. …
 2. Wybierz tryb awaryjny z wierszem polecenia.
 3. Naciśnij enter.
 4. Wpisz: rstrui.exe.
 5. Naciśnij enter.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby wybrać punkt przywracania.

Jak naprawić system Windows 10 za pomocą wiersza poleceń?

Następnie musisz kliknąć Opcje zaawansowane.

 1. Kliknij Naprawa podczas uruchamiania.
 2. Kliknij Przywracanie systemu.
 3. Wybierz swoją nazwę użytkownika.
 4. Wprowadź hasło.
 5. Wpisz „cmd” w głównym polu wyszukiwania.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator.
 7. Wpisz sfc / scannow w wierszu polecenia i naciśnij Enter.

Jak naprawić komputer, który się nie uruchamia?

Co robić, gdy komputer się nie uruchamia

 1. Daj mu więcej mocy. (Zdjęcie: Zlata Ivleva) …
 2. Sprawdź swój monitor. (Zdjęcie: Zlata Ivleva) …
 3. Posłuchaj sygnału dźwiękowego. (Zdjęcie: Michael Sexton) …
 4. Odłącz niepotrzebne urządzenia USB. …
 5. Ponownie umieść sprzęt wewnątrz. …
 6. Poznaj BIOS. …
 7. Skanuj w poszukiwaniu wirusów za pomocą Live CD. …
 8. Uruchom w trybie bezpiecznym.

Jak ponownie zainstalować Menedżera rozruchu systemu Windows?

Zainstaluj ponownie program ładujący systemu Windows z dysku DVD systemu Windows

Zwykle możesz uzyskać dostęp przez naciśnięcie klawisza F2, F10 lub Delete na początkowym ekranie rozruchowym, w zależności od komputera. Zapisz zmiany i uruchom ponownie komputer z dysku DVD systemu Windows. Po kilku chwilach powinien pojawić się ekran konfiguracji instalacji.

Jak zresetować system Windows 10 przed uruchomieniem?

Przywracanie ustawień fabrycznych w systemie Windows 10

 1. Krok 1: Otwórz narzędzie do odzyskiwania. Do narzędzia można dotrzeć na kilka sposobów. …
 2. Krok drugi: Rozpocznij przywracanie ustawień fabrycznych. To naprawdę takie proste. …
 3. Krok 1: Uzyskaj dostęp do zaawansowanego narzędzia uruchamiania. …
 4. Krok drugi: Przejdź do narzędzia do resetowania. …
 5. Krok 3: Rozpocznij przywracanie ustawień fabrycznych.

Czy ponowna instalacja systemu Windows rozwiąże problemy z rozruchem?

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich powyższych opcji rozwiązywania problemów problemy z uruchamianiem systemu Windows nadal występują, najlepszym sposobem działania jest ponownie zainstaluj system Windows. Pełna ponowna instalacja systemu Windows powoduje usunięcie wszystkich plików na komputerze i ponowną instalację systemu operacyjnego.

Co powoduje, że komputer się nie uruchamia?

Typowe problemy z uruchamianiem są spowodowane przez: oprogramowanie, które zostało nieprawidłowo zainstalowane, uszkodzenie sterownika, aktualizacja, która się nie powiodła, nagła przerwa w zasilaniu i system nie został poprawnie zamknięty. Nie zapominajmy o uszkodzeniu rejestru lub infekcjach wirusami / złośliwym oprogramowaniem, które mogą całkowicie zepsuć sekwencję rozruchową komputera.

Jak wyczyścić dysk twardy komputera, który się nie uruchamia?

Najlepszym sposobem jest użycie czegoś jak gumka, pamiętając o wyczyszczeniu całego pustego miejsca, a następnie sformatuj dysk. Jeśli dysku nie da się uratować (nie można go wymazać i ponownie sformatować), najlepiej jest wyciągnąć dysk, otworzyć go i uderzyć młotem kowalskim.

Jak przywrócić komputer z wiersza poleceń?

Instrukcje to:

 1. Włącz komputer.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.
 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia.
 4. Naciśnij enter.
 5. Zaloguj się jako Administrator.
 6. Gdy pojawi się wiersz polecenia, wpisz to polecenie: rstrui.exe.
 7. Naciśnij enter.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby kontynuować przywracanie systemu.

Jakiego polecenia używam do naprawy okien?

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania narzędzia DISM do naprawy systemu Windows, zobacz Napraw obraz systemu Windows. ten sfc / scannow polecenie przeskanuje wszystkie chronione pliki systemowe i zastąpi uszkodzone pliki kopią z pamięci podręcznej, która znajduje się w skompresowanym folderze w %WinDir%System32dllcache.

Jak uruchomić ponownie z wiersza poleceń?

Z otwartego okna wiersza polecenia:

 1. wpisz polecenie shutdown, a następnie opcję, którą chcesz wykonać.
 2. Aby wyłączyć komputer, wpisz shutdown /s.
 3. Aby ponownie uruchomić komputer, wpisz shutdown /r.
 4. Aby wylogować się z komputera, wpisz polecenie shutdown /l.
 5. Aby uzyskać pełną listę opcji, wpisz shutdown /?
 6. Po wpisaniu wybranej opcji naciśnij Enter.

Jak zmusić komputer do uruchomienia?

Użyj przycisku zasilania

 1. Znajdź przycisk zasilania komputera.
 2. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż komputer się wyłączy.
 3. Poczekaj, aż usłyszysz, że wentylatory komputera się wyłączą, a ekran stanie się całkowicie czarny.
 4. Poczekaj kilka sekund przed naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku zasilania w celu zainicjowania normalnego uruchamiania komputera.

Jak zresetować komputer, gdy nie uruchamia się do BIOS-u?

Zresetuj z ekranu konfiguracji

 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz kopię zapasową komputera i natychmiast naciśnij klawisz, który otwiera ekran konfiguracji BIOS. …
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po menu BIOS, aby znaleźć opcję resetowania komputera do ustawień domyślnych, awaryjnych lub fabrycznych. …
 4. Zrestartuj swój komputer.

Jak uruchomić system Windows 10 w trybie awaryjnym?

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym w systemie Windows 10?

 1. Przytrzymaj przycisk Shift, klikając „Uruchom ponownie”. …
 2. Wybierz „Rozwiązywanie problemów” na ekranie Wybierz opcję. …
 3. Wybierz „Ustawienia uruchamiania”, a następnie kliknij Uruchom ponownie, aby przejść do ostatniego menu wyboru trybu awaryjnego. …
 4. Włącz tryb awaryjny z dostępem do Internetu lub bez.

#Jak #naprawić #instalację #systemu #Windows #która #się #nie #uruchamia

Może Ci się również spodoba