Jak wydrukować kilka wierszy w Linuksie?

Jak drukujesz wiersze w Linuksie?

Napisz skrypt bash, aby wydrukować określoną linię z pliku

 1. awk : >awk '{if(NR==LINE_NUMBER) print0}’ plik.txt.
 2. sed : >sed -n LINE_NUMBERp plik.txt.</li> <li>head :>head -n LINE_NUMBER plik.txt | tail -n + LINE_NUMBER Tutaj LINE_NUMBER to numer wiersza, który chcesz wydrukować. Przykłady: Drukuj linię z pojedynczego pliku.

Jak wydrukować dwie linie w Linuksie?

Za pomocą GNU sed możesz drukować wiersze 2, 3, 10 itd., używając: sed -n '2p;10p;3p;…’ Jeśli chcesz wydrukować zakres linii, możesz użyć tego sed -n 2,4p jakiśplik. tekst .

Jak wyświetlić kilka pierwszych wierszy pliku w systemie Linux?

Aby spojrzeć na kilka pierwszych wierszy pliku, wpisz head nazwapliku, gdzie nazwapliku jest nazwą pliku, który chcesz obejrzeć, a następnie naciśnij klawisz . Domyślnie head pokazuje pierwsze 10 wierszy pliku. Możesz to zmienić, wpisując head -number filename, gdzie number to liczba wierszy, które chcesz zobaczyć.

Jak zrobić linię w Linuksie?

Jeśli jesteś już w vi, możesz użyć polecenia goto. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Esc , wpisz numer wiersza, a następnie naciśnij klawisze Shift-g . Jeśli naciśniesz Esc, a następnie Shift-g bez podania numeru linii, przeniesie Cię to do ostatniej linii w pliku.

Która komenda spowoduje wydrukowanie wszystkich wierszy w pliku?

polecenie grep w systemie Unix/Linux. Filtr grep przeszukuje plik w poszukiwaniu określonego wzorca znaków i wyświetla wszystkie wiersze zawierające ten wzorzec. Wzorzec, który jest przeszukiwany w pliku, jest określany jako wyrażenie regularne (grep oznacza globalne wyszukiwanie wyrażenia regularnego i drukowanie).

Jak wydrukować jednowierszowe wyjście w systemie Unix?

Możesz wstaw (polecenie) (nowy styl)</b> lub `command` (stary styl), aby wstawić wyjście polecenia do łańcucha w cudzysłowie. echo „Witaj(whoami)!” Uwaga: W skrypcie będzie to działać dobrze. Jeśli spróbujesz tego w interaktywnym wierszu poleceń, final !

Jak wydrukować wiele wierszy w bash?

Jak wydrukować ciąg wielu linii na bash

 1. Literał ciągu. Literał ciągu. tekst = ” Pierwsza linia. Druga linia. Trzecia linia. “
 2. Użyj kota. kot. text = (cat << EOF. Pierwsza linia. Druga linia. Trzecia linia. EOF. )</li> </ol><div class="code-block code-block-3" style="margin: 8px 0; clear: both;"> <!-- екл в статье 2 --> <div style="margin: 50px 0px 40px; clear: both;"> <div id="content_rb_99041" class="content_rb" data-id="99041"></div> </div> </div> <div style="text-align:center;"><div class="rll-youtube-player" data-src="https://www.youtube.com/embed/4W8yGiZDzNg" data-id="4W8yGiZDzNg" data-query=""></div><noscript></noscript></div> <h2 id="how-do-i-print-awk">Jak wydrukować awk?</h2> Aby wydrukować pustą linię, <b>użyj print „'' , gdzie „''</b> jest pustym ciągiem. Aby wydrukować stały fragment tekstu, użyj stałej łańcuchowej, takiej jak „Don't Panic'' , jako jednego elementu. Jeśli zapomnisz użyć znaków podwójnego cudzysłowu, twój tekst zostanie potraktowany jako wyrażenie awk i prawdopodobnie wystąpi błąd.<div class="code-block code-block-3" style="margin: 8px 0; clear: both;"> </div> <h2 id="what-is-the-command-to-display-the-first">Jakie jest polecenie wyświetlania pierwszych 10 wierszy pliku w systemie Linux?</h2> <b>Dowództwo naczelne</b>, jak sama nazwa wskazuje, wypisuje N pierwszych danych z danego wejścia. Domyślnie drukuje pierwsze 10 wierszy określonych plików. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę pliku, to dane z każdego pliku są poprzedzone jego nazwą pliku.<div class="code-block code-block-3" style="margin: 8px 0; clear: both;"> </div> <h2 id="how-do-i-show-the-number-of-lines-in-a-file">Jak wyświetlić liczbę wierszy w pliku w systemie Unix?</h2> <b>Jak liczyć wiersze w pliku w systemie UNIX/Linux</b> <ol> <li>Polecenie „wc -l'' po uruchomieniu na tym pliku wyświetla liczbę wierszy wraz z nazwą pliku. wc -l plik01.txt 5 plik01.txt.
 3. Aby pominąć nazwę pliku z wyniku, użyj: $ wc -l < ​​file01.txt 5.
 4. Zawsze możesz podać dane wyjściowe polecenia do polecenia wc za pomocą potoku. Na przykład:

Jak wyświetlić środkową linię w Linuksie?

Polecenie „głowa” służy do przeglądania górnych wierszy pliku, a polecenie „ogon” służy do przeglądania wierszy na końcu.

Jak wyświetlić 10. wiersz pliku?

Poniżej znajdują się trzy świetne sposoby na uzyskanie n-tej linii pliku w systemie Linux.

 1. Orzeł reszka. Po prostu użycie kombinacji komend głowy i ogona jest prawdopodobnie najłatwiejszym podejściem. …
 2. sed. Jest kilka fajnych sposobów na zrobienie tego w sed . …
 3. awk. awk ma wbudowaną zmienną NR, która śledzi numery wierszy plików/strumieni.

Jak dochodzimy do początku linii?

Aby przejść do początku używanej linii: „CTRL+a”. Aby przejść do końca używanej linii: „CTRL+e”.

#Jak #wydrukować #kilka #wierszy #Linuksie

Możesz również polubić…