Jak wyeksportować obszar roboczy w programie Illustrator?

Aby wyeksportować wszystkie obszary robocze naraz, po prostu przejdź do Plik> Eksportuj> Eksportuj jako. Wybierz format pliku i zaznacz pole „Użyj obszarów roboczych”.

Jak wyeksportować obszar roboczy?

Wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Photoshop wybierz Plik > Eksportuj > Obszary kompozycji do plików.
 2. W oknie dialogowym Obszary robocze do plików wykonaj następujące czynności: Wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz zapisać wygenerowane pliki. Określ prefiks nazwy pliku. …
 3. Kliknij Uruchom. Program Photoshop eksportuje obszary robocze jako pliki w wybranym formacie.

25.06.2020

Jak wyeksportować obszar roboczy programu Illustrator jako plik PDF?

Oto jak to zrobić:

Z górnego menu wybierz Plik > Eksportuj > Eksportuj dla ekranów. W wyskakującym oknie Eksportuj dla ekranów wybierz zakładkę Obszary robocze po lewej stronie i zaznacz wszystkie obszary robocze, które chcesz wyeksportować. Po prawej stronie okna wybierz lokalizację eksportu i wybierz PDF w sekcji Formaty.

Jak wyeksportować rozmiar obszaru roboczego w programie Illustrator?

Zapisz dla sieci

 1. Wybierz obszar roboczy, który chcesz zapisać, wybierając grafikę na tym obszarze roboczym.
 2. Przejdź do Plik>Eksportuj>Zapisz do Internetu (starsze)
 3. Pojawi się okno dialogowe. Wybierz JPEG i obniż jakość do 60%. …
 4. Upewnij się, że rozmiar zdjęcia wynosi około 100 KB lub mniej, zanim je zapiszesz. …
 5. Kliknij Zapisz.

Jak zapisać całą stronę w programie Illustrator?

Eksportuj grafikę

 1. Wybierz Plik > Eksportuj.
 2. Wybierz lokalizację pliku i wprowadź nazwę pliku.
 3. Wybierz format z wyskakującego menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS).
 4. Kliknij Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS).

Jak zapisać obszar roboczy jako osobny plik PDF?

Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz nazwę i lokalizację, aby zapisać plik. Upewnij się, że zapisałeś jako Illustrator (.AI) i w oknie dialogowym Opcje programu Illustrator wybierz Zapisz każdy obszar roboczy jako oddzielny plik.

Gdzie jest obszar roboczy w programie Adobe Illustrator?

Panel Obszary robocze (Okno > Obszary robocze) to kolejny sposób poruszania się po obszarach roboczych. Menu nawigacyjne Obszaru roboczego w lewym dolnym rogu okna Dokument zawiera tę samą listę obszarów roboczych, co w panelu Obszary robocze.

Jak osobno zapisać plik PDF w programie Illustrator?

Utwórz wielostronicowy plik Adobe PDF

 1. Twórz wiele obszarów roboczych w dokumencie.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz Adobe PDF dla opcji Zapisz jako typ.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zapisać wszystkie obszary robocze w jednym pliku PDF, wybierz opcję Wszystkie. …
 4. Kliknij Zapisz i ustaw dodatkowe opcje PDF w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF.
 5. Kliknij Zapisz PDF.

15.02.2018

Jak zapisać plik PDF o wysokiej rozdzielczości w programie Illustrator?

Aby zapisać plik jako PDF, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz Plik→Zapisz jako, wybierz Illustrator PDF (.pdf) z listy rozwijanej Zapisz jako typ, a następnie kliknij Zapisz.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Opcje Adobe PDF wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej Ustawienia wstępne: …
 3. Kliknij Zapisz PDF, aby zapisać plik w formacie PDF.

Jak zapisać oddzielne strony pliku PDF w programie Illustrator?

Wybierz Plik > Zapisz. Wybierz Adobe PDF z menu rozwijanego Zapisz jako typ. Wybierz opcję Utwórz wielostronicowy plik PDF z kafelków stron w sekcji Ogólne. Kliknij Zapisz PDF.

Jak zmienić rozmiar eksportu w programie Illustrator?

Eksportuj pliki PNG z programu Illustrator

 1. Upewnij się, że masz otwarte okno obszaru roboczego, więc przejdź do Okno> Obszary robocze i upewnij się, że jest zaznaczone.
 2. Otwórz menu obszaru roboczego i kliknij małą ikonę, aby otworzyć ustawienia obszaru roboczego.
 3. Teraz możesz ustawić rozmiar obszarów roboczych.

Jak zapisać większy rozmiar w programie Illustrator?

Aby wyeksportować zestaw obszarów roboczych w większym rozmiarze, postępuj zgodnie ze zwykłą ścieżką korzystania z eksportu. Aby wyeksportować, naciśnij cmd + alt + e lub przejdź do pliku > eksportuj.

Jak zapisać 300 dpi w programie Illustrator?

Aby upewnić się, że projekt jest w 300 DPI w programie Adobe Illustrator, przejdź do Efekty -> Ustawienia efektów rastrowych dokumentu -> zaznacz „Wysoka jakość 300 DPI” -> kliknij „OK” -> zapisz dokument. DPI i PPI to te same pojęcia. Po przygotowaniu pliku w rozdzielczości 300 DPI po prostu wyeksportuj jako . pdf lub .

Jak zapisać zasób w programie Adobe Illustrator?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Naciśnij klawisz Alt/Option podczas przeciągania kompozycji do panelu Eksport zasobów.
 2. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zbierz do eksportu > Jako pojedynczy zasób. Ewentualnie zaznacz kompozycję, a następnie naciśnij klawisz Alt/Option, klikając opcję Generuj pojedynczy zasób z ikony zaznaczenia ( ) w panelu Eksport zasobów.

15.10.2018

Jak wyeksportować swoje zasoby w programie Illustrator?

W programie Illustrator otwórz pliki i przejdź do Plik > Eksportuj > Eksportuj dla ekranów. Wybierz obszar roboczy lub obszary robocze do wyeksportowania. Wybierz wstępne ustawienia optymalizacji dla urządzeń z systemem iOS lub Android lub formaty, w tym PDF. Kliknij Eksportuj obszar roboczy.

Jak wyeksportować wektor w programie Illustrator?

Szczegóły artykułu

 1. Krok 1: Przejdź do Plik> Eksportuj.
 2. Krok 2: Nazwij nowy plik i wybierz folder / lokalizację, w której chcesz zapisać.
 3. Krok 3: Otwórz menu rozwijane o nazwie Zapisz jako typ/format (Windows/Mac) i wybierz format pliku wektorowego, taki jak EPS, SVG, AI lub inną opcję.
 4. Krok 4: Kliknij przycisk Zapisz/Eksportuj (Windows/Mac).

#Jak #wyeksportować #obszar #roboczy #programie #Illustrator

Możesz również polubić…