Jak wyszukać plik w ciągu w systemie Linux?

Grep to narzędzie wiersza poleceń systemu Linux / Unix używane do wyszukiwania ciągu znaków w określonym pliku. Wzorzec wyszukiwania tekstu nazywa się wyrażeniem regularnym. Gdy znajdzie dopasowanie, wypisuje wiersz z wynikiem. Polecenie grep jest przydatne podczas przeszukiwania dużych plików dziennika.

Jak wyszukać plik tekstowy w systemie Linux?

Podstawowe przykłady

 1. odnaleźć . – nazwij ten plik.txt. Jeśli potrzebujesz wiedzieć, jak znaleźć plik w Linuksie o nazwie thisfile. …
 2. znajdź /home -nazwa *.jpg. Poszukaj wszystkich. pliki jpg w katalogu /home i katalogach pod nim.
 3. odnaleźć . – wpisz f – puste. Poszukaj pustego pliku w bieżącym katalogu.
 4. znajdź /home -user randomperson-mtime 6 -iname „.db”

Jak wyszukać plik w ciągu UNIX?

Polecenie grep przeszukuje plik, szukając dopasowań do podanego wzorca. Aby go użyć, wpisz grep , następnie wzorzec, którego szukamy, a na końcu nazwę pliku (lub plików), w którym przeszukujemy. Wynikiem są trzy wiersze w pliku, które zawierają litery „nie”.

Jak wyszukać słowo w Linuksie?

Wyszukaj dowolny wiersz zawierający słowo w nazwie pliku w systemie Linux: grep „słowo” nazwa pliku. Wykonaj wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter dla słowa „bar” w systemach Linux i Unix: grep -i „bar” plik1. Poszukaj wszystkich plików w bieżącym katalogu i we wszystkich jego podkatalogach w systemie Linux pod kątem słowa 'httpd’ grep -R 'httpd’ .

Jak wyszukiwać tekst w pliku?

Jak wyszukiwać słowa w plikach w systemie Windows 7

 1. Otwórz Eksplorator Windows.
 2. Korzystając z menu plików po lewej stronie, wybierz folder, w którym chcesz przeszukać.
 3. Znajdź pole wyszukiwania w prawym górnym rogu okna eksploratora.
 4. W polu wyszukiwania wpisz treść: a następnie słowo lub frazę, której szukasz. (np. treść:twoje słowo)

Jak znaleźć plik w systemie Linux?

Aby skorzystać z lokalizacji, otwórz terminal i wpisz zlokalizować, a następnie nazwę pliku, którego szukasz. W tym przykładzie szukam plików zawierających w nazwie słowo „słoneczny”. Zlokalizuj może również powiedzieć, ile razy wyszukiwane słowo kluczowe jest dopasowane w bazie danych.

Jak wyszukać plik?

Na telefonie zwykle możesz znaleźć swoje pliki w aplikacji Pliki . Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Pliki, być może producent Twojego urządzenia ma inną aplikację.

Znajdź i otwórz pliki

 1. Otwórz aplikację Pliki na telefonie . Dowiedz się, gdzie znaleźć swoje aplikacje.
 2. Pobrane pliki zostaną wyświetlone. Aby znaleźć inne pliki, kliknij Menu . …
 3. Aby otworzyć plik, dotknij go.

Jak wyszukiwać tekst we wszystkich plikach w systemie Linux?

Grep to narzędzie wiersza poleceń systemu Linux / Unix używane do wyszukiwania ciągu znaków w określonym pliku. Wzorzec wyszukiwania tekstu nazywa się wyrażeniem regularnym. Gdy znajdzie dopasowanie, wypisuje wiersz z wynikiem. Polecenie grep jest przydatne podczas przeszukiwania dużych plików dziennika.

Jak używać grep do przeszukiwania folderu?

Aby grepować wszystkie pliki w katalogu rekursywnie, musimy użyć -R opcja. Gdy użyto opcji -R, polecenie grep Linuksa przeszuka podany ciąg w określonym katalogu i podkatalogach wewnątrz tego katalogu. Jeśli nie podano nazwy folderu, polecenie grep przeszuka ciąg w bieżącym katalogu roboczym.

Jak mogę grepować słowa we wszystkich plikach w katalogu?

Musisz dodać opcję -d pomiń.

 1. Grep przeszukuje pliki. Możesz wyszukiwać rekursywnie, jak powiedziałeś, jeśli chcesz przeszukiwać pliki w katalogu.
 2. Domyślnie grep odczyta wszystkie pliki i wykryje katalogi. …
 3. Wyszukiwanie tylko w katalogu nadrzędnym to grep -d skip „string” ./*

Jakie jest polecenie wyszukiwania słowa?

Aby otworzyć panel wyszukiwania z widoku edycji, naciśnij Ctrl+Flub kliknij Strona główna > Znajdź. Znajdź tekst, wpisując go w polu Wyszukaj w dokumencie…. Aplikacja Word Web App rozpoczyna wyszukiwanie, gdy tylko zaczniesz pisać.

Co jest w komendzie grep?

Polecenie grep może: wyszukaj ciąg w grupach plików. Gdy znajdzie wzorzec, który pasuje do więcej niż jednego pliku, wypisuje nazwę pliku, dwukropek, a następnie wiersz pasujący do wzorca.

Jak wyszukać słowo w terminalu?

5 odpowiedzi. Jego Shift + Ctrl + F . Teraz możesz naciskać klawisze strzałek, aby poruszać się w górę, w dół, w lewo i w prawo (zwykle używasz tylko dwóch pierwszych). Możesz także wpisać /word, aby wyszukać słowo (lub wyrażenie regularne) po kursorze.

#Jak #wyszukać #plik #ciągu #systemie #Linux

Możesz również polubić…