Jak zapisać obszar roboczy jako osobny plik PNG?

Otwórz plik programu Illustrator z wieloma obszarami roboczymi. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz nazwę i lokalizację, aby zapisać plik. Upewnij się, że zapisałeś jako Illustrator (.AI) i w oknie dialogowym Opcje programu Illustrator wybierz Zapisz każdy obszar roboczy jako oddzielny plik.

Jak osobno wyeksportować obszary robocze?

Jak zapisać obszary robocze, aby oddzielić plik w programie Adobe Illustrator?

 1. Otwórz plik programu Illustrator z wieloma obszarami roboczymi.
 2. Przejdź do Plik > > Zapisz jako…
 3. Wybierz opcję Zapisz każdy obszar roboczy w osobnym pliku w oknie dialogowym Opcje programu Illustrator.

2.02.2021

Jak wyeksportować wiele obszarów roboczych z programu Illustrator jako PNG?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wprowadź nazwę pliku za pomocą pola tekstowego „Zapisz jako” i wybierz lokalizację pliku w oknie głównym. Następnie wybierz „Eksportuj” w prawym dolnym rogu okna. Wszystkie pliki z okna „eksport” (takie jak JPEG, PNG i TIFF) zostaną wyeksportowane jako wiele plików.

Jak osobno zapisać obszar roboczy w Photoshopie?

Wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Photoshop wybierz Plik > Eksportuj > Obszary kompozycji do plików.
 2. W oknie dialogowym Obszary robocze do plików wykonaj następujące czynności: Wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz zapisać wygenerowane pliki. Określ prefiks nazwy pliku. …
 3. Kliknij Uruchom. Program Photoshop eksportuje obszary robocze jako pliki w wybranym formacie.

25.06.2020

Jak wyeksportować tylko jeden obszar roboczy w programie Illustrator?

Jeśli chcesz wyeksportować tylko jeden obszar roboczy, wybierz obszar roboczy i przejdź do Plik > Eksportuj > Zapisz do Internetu (starsza wersja).

Jak zapisać wiele obszarów roboczych jako jeden plik PDF?

Utwórz wielostronicowy plik Adobe PDF

 1. Twórz wiele obszarów roboczych w dokumencie.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz Adobe PDF dla opcji Zapisz jako typ.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zapisać wszystkie obszary robocze w jednym pliku PDF, wybierz opcję Wszystkie. …
 4. Kliknij Zapisz i ustaw dodatkowe opcje PDF w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF.
 5. Kliknij Zapisz PDF.

15.02.2018

Co wyeksportuje poszczególne warstwy do osobnych plików?

Wybierz polecenie Plik > Skrypty > Eksportuj warstwy do plików.

 1. W oknie dialogowym Eksportuj warstwy do plików, w obszarze Miejsce docelowe, kliknij Przeglądaj, aby wybrać, gdzie chcesz zapisać pliki. …
 2. Wpisz nazwę w polu tekstowym Prefiks nazwy pliku, aby określić wspólną nazwę plików.

7.06.2017

Jak zapisać plik programu Illustrator jako PNG?

Jak zapisać plik programu Illustrator jako PNG?

 1. Przejdź do Plik > Eksportuj > Eksportuj dla ekranów.
 2. Wybierz zakładkę Obszary robocze. …
 3. W obszarze Formaty ustaw Format na PNG i Skaluj na 1x.
 4. Kliknij Dodaj skalę. …
 5. Dodaj więcej rozmiarów, jeśli ich potrzebujesz.
 6. Kliknij Eksportuj obszar roboczy, aby zapisać obrazy.

18.02.2020

Gdzie jest obszar roboczy w programie Adobe Illustrator?

Panel Obszary robocze (Okno > Obszary robocze) to kolejny sposób poruszania się po obszarach roboczych. Menu nawigacyjne Obszaru roboczego w lewym dolnym rogu okna Dokument zawiera tę samą listę obszarów roboczych, co w panelu Obszary robocze.

Jak zapisać obszar roboczy programu Illustrator jako plik PDF?

Utwórz wielostronicowy plik Adobe PDF

 1. Twórz wiele obszarów roboczych w dokumencie.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz Adobe PDF dla opcji Zapisz jako typ.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zapisać wszystkie obszary robocze w jednym pliku PDF, wybierz opcję Wszystkie. …
 4. Kliknij Zapisz i ustaw dodatkowe opcje PDF w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF.
 5. Kliknij Zapisz PDF.

Jak zapisać warstwę w Photoshopie jako PNG?

Jak mogę wyeksportować warstwy PSD, grupy warstw lub obszary robocze jako PNG?

 1. Przejdź do panelu Warstwy.
 2. Wybierz warstwy, grupy warstw lub obszary robocze, które chcesz zapisać jako zasoby obrazu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój wybór i wybierz opcję Szybki eksport jako PNG z menu kontekstowego.
 4. Wybierz folder docelowy i wyeksportuj obraz.

Jak zapisać plik Photoshopa jako PNG?

Zapisz w formacie PNG

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz PNG z menu Format.
 2. Wybierz opcję z przeplotem: Brak. Wyświetla obraz w przeglądarce tylko po zakończeniu pobierania. Z przeplotem. Wyświetla wersje obrazu w niskiej rozdzielczości w przeglądarce podczas pobierania pliku. …
 3. Kliknij OK.

4.11.2019

Z jakiego trybu obrazu zwykle korzystają profesjonalne drukarnie offsetowe?

Powodem, dla którego drukarnie offsetowe używają CMYK, jest to, że aby uzyskać kolor, każda farba (błękitna, purpurowa, żółta i czarna) musi być nakładana osobno, aż połączą się w pełne spektrum kolorów. Natomiast monitory komputerowe tworzą kolor za pomocą światła, a nie atramentu.

Jak zapisać obraz bez obszaru roboczego w programie Illustrator?

Eksportuj grafikę

 1. Wybierz Plik > Eksportuj.
 2. Wybierz lokalizację pliku i wprowadź nazwę pliku.
 3. Wybierz format z wyskakującego menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS).
 4. Kliknij Zapisz (Windows) lub Eksportuj (Mac OS).

4.11.2019

Jak zapisać plik programu Illustrator bez białego tła?

Oto jak:

 1. Otwórz problematyczny plik EPS (z nieprzezroczystym/białym tłem) w programie Illustrator.
 2. Utwórz i zapisz kopię pliku, ale zachowaj oryginał. …
 3. Zmień format pliku na „EPS”
 4. Kliknij „Zapisz”, a następnie otwórz okno dialogowe „Opcje EPS”.
 5. Wybierz “Przezroczysty” z opcji w oknie dialogowym.
 6. Kliknij OK”.

26.10.2018

Jak zrobić obszar roboczy w programie Illustrator?

Utwórz obszar roboczy

 1. Aby utworzyć niestandardowy obszar roboczy, wybierz narzędzie Obszar roboczy i przeciągnij w dokumencie, aby zdefiniować kształt, rozmiar i położenie.
 2. Aby użyć predefiniowanego obszaru roboczego, kliknij dwukrotnie narzędzie Obszar roboczy, wybierz predefiniowany i określ inne opcje w oknie dialogowym Opcje obszaru roboczego, a następnie kliknij przycisk OK.

#Jak #zapisać #obszar #roboczy #jako #osobny #plik #PNG

Możesz również polubić…