Jak znaleźć klienta LDAP w systemie Linux?

Jak znaleźć mój LDAP Linux?

Przetestuj konfigurację LDAP

 1. Zaloguj się do powłoki Linux za pomocą SSH.
 2. Wydaj polecenie testowania LDAP, podając informacje dotyczące skonfigurowanego serwera LDAP, jak w tym przykładzie: …
 3. Po wyświetleniu monitu podaj hasło LDAP.
 4. Jeśli połączenie działa, zobaczysz komunikat potwierdzający.

Jak znaleźć mój serwer klienta LDAP?

Przetestuj konfigurację LDAP

 1. Zaloguj się do powłoki Linux za pomocą SSH.
 2. Wydaj polecenie testowania LDAP, podając informacje dotyczące skonfigurowanego serwera LDAP, jak w tym przykładzie: …
 3. Po wyświetleniu monitu podaj hasło LDAP.
 4. Jeśli połączenie działa, zobaczysz komunikat potwierdzający.

Co to jest klient LDAP w systemie Linux?

LDAP to akronim od Lightweight Directory Access Protocol. LDAP umożliwia użytkownikom przechowywanie nazw użytkowników i haseł użytkowników w jednym miejscu. To miejsce jest następnie używane przez wiele usług do weryfikacji użytkowników zgłaszających te usługi.

Jak połączyć się z klientem LDAP?

Zakładając, że poświadczenia są na miejscu, a stunnel nasłuchuje na porcie 1389 hosta lokalnego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij Plik > Nowy…
 2. Wybierz opcję Przeglądarka LDAP > Połączenie LDAP.
 3. Kliknij Następny.
 4. Wprowadź parametry połączenia: …
 5. Kliknij Następny.
 6. Wprowadź parametry uwierzytelnienia: …
 7. Kliknij Następny.
 8. Wprowadź podstawową nazwę wyróżniającą.

Gdzie znajdę ustawienia LDAP?

Znajdowanie nazwy i adresu IP kontrolera domeny AD

 1. W nslookup wybierz Start, a następnie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wprowadź cmd .
 3. Wpisz nslookup i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wprowadź set type=all i naciśnij klawisz Enter.
 5. Wpisz _ldap. _tcp. prąd stały _msdcs. Nazwa_domeny , gdzie nazwa_domeny to nazwa Twojej domeny, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jak znaleźć zapytanie LDAP?

Testuj zapytania LDAP

 1. Z wiersza poleceń systemu Windows lub z okna dialogowego uruchamiania.
 2. Uruchom %SystemRoot%SYSTEM32rundll32.exe dsquery,OpenQueryWindow.
 3. Z rozwijanego menu Znajdź wybierz Wyszukiwanie niestandardowe.
 4. Następnie przejdź do zakładki Zaawansowane.
 5. Tutaj możesz przetestować swoje zapytanie.

Jak znaleźć mój port LDAP?

Odnieś się do sugestii Anandsarath, użyj NSLOOKUP na DC aby znaleźć numer portu używany przez LDAP.

Jak znaleźć adres URL LDAP?

Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij właściwości. Znajdź defaultNamingContext. Powinno to być coś w stylu DC=twoja_domena,DC=com. Czasami widzisz, jak ludzie wpisują nazwę domeny FQDN zamiast nazwy kontrolera domeny w ścieżce podstawowej LDAP.

Jak uruchomić klienta LDAP w systemie Linux?

Poniższe kroki są wykonywane po stronie klienta LDAP:

 1. Zainstaluj niezbędne pakiety OpenLDAP. …
 2. Zainstaluj pakiety sssd i sssd-client. …
 3. Zmodyfikuj plik /etc/openldap/ldap.conf, aby zawierał właściwy serwer i bazę wyszukiwania informacji dla organizacji. …
 4. Zmodyfikuj /etc/nsswitch.conf, aby używał sss. …
 5. Skonfiguruj klienta LDAP za pomocą sssd.

Jakie są porty LDAP?

Domyślny port dla LDAP to port 389ale LDAPS używa portu 636 i ustanawia TLS/SSL po połączeniu z klientem.

Co to jest uwierzytelnianie LDAP?

Uwierzytelnianie użytkownika LDAP to proces sprawdzania poprawności kombinacji nazwy użytkownika i hasła z serwerem katalogowym, takim jak MS Active Directory, OpenLDAP lub OpenDJ. Katalogi LDAP to standardowa technologia przechowywania informacji o użytkownikach, grupach i uprawnieniach oraz udostępniania ich aplikacjom w przedsiębiorstwie.

Jak przetestować połączenie LDAP z klientem?

Procedura

 1. Kliknij System > Zabezpieczenia systemu.
 2. Kliknij Testuj ustawienia uwierzytelniania LDAP.
 3. Przetestuj filtr wyszukiwania nazw użytkowników LDAP. …
 4. Przetestuj filtr wyszukiwania nazw grup LDAP. …
 5. Przetestuj członkostwo LDAP (nazwę użytkownika), aby upewnić się, że składnia zapytania jest poprawna i że dziedziczenie ról grup użytkowników LDAP działa poprawnie.

Skąd mam wiedzieć, czy działa LDAP?

Aby sprawdzić, czy serwer LDAP działa i nasłuchuje na porcie SSL, uruchom polecenie nldap -s. Aby sprawdzić, czy serwer LDAP działa i nasłuchuje na porcie TCL, uruchom polecenie nldap -c.

#Jak #znaleźć #klienta #LDAP #systemie #Linux

Może Ci się również spodoba