Najlepsza odpowiedź: Jak zmienić tryb SATA na BIOS w systemie Windows 10?

Jak zmienić tryb SATA w systemie Windows 10?

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu Windows. Wybierz Wiersz Poleceń (Administrator). Uruchom ponownie komputer i wejdź do konfiguracji systemu BIOS (przycisk, który należy nacisnąć, różni się w zależności od systemu). Zmień tryb pracy SATA do AHCI z IDE lub RAID (znowu język jest różny).

Jak zmienić AHCI na BIOS?

1. Włącz tryb AHCI w BIOS-ie

 1. Zamknij system.
 2. Włącz system i naciśnij klawisz F2, aby uruchomić system BIOS.
 3. Przejdź do konfiguracji systemu lub sprzętu (będzie się to różnić w zależności od systemu BIOS).
 4. Poszukaj trybu AHCI lub SATA.
 5. Włącz AHCI lub w trybie SATA, ustaw go na AHCI.
 6. Zapisz i wyjdź z BIOS-u.
 7. AHCI zostanie włączony.

Jak zmienić tryb dysku twardego SATA z IDE na AHCI w systemie Windows 10?

Udać się do zestawu BIOS z trybu SATA do IDE i uruchom system. Zmień wartość 0 DWORD z 3 na 0. Uruchom ponownie i zmień kontroler SATA na AHCI w systemie BIOS. Teraz pozwól mu uruchomić się w trybie awaryjnym, WIN 10 zainstaluje wymagane sterowniki dla AHCI.

Czy muszę zmienić ustawienia BIOS dla SSD?

W przypadku zwykłego dysku SATA SSD to wszystko, co musisz zrobić w BIOS-ie. Tylko jedna rada niezwiązana tylko z dyskami SSD. Zostaw SSD jako pierwsze urządzenie BOOT, po prostu zmień na CD za pomocą szybkiego Wybór BOOT (sprawdź w podręczniku MB, który przycisk F jest do tego przeznaczony), aby nie trzeba było ponownie wchodzić do BIOS-u po pierwszej części instalacji systemu Windows i pierwszym restarcie.

Co to jest tryb UEFI?

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) to publicznie dostępna specyfikacja, która definiuje interfejs oprogramowania między systemem operacyjnym a oprogramowaniem układowym platformy. … UEFI może obsługiwać zdalną diagnostykę i naprawę komputerów, nawet bez zainstalowanego systemu operacyjnego.

Jak zmienić tryb AHCI na SATA?

W UEFI lub BIOS znajdź ustawienia SATA, aby wybrać tryb dla urządzeń pamięci. Przełącz je na AHCI, zapisz ustawienia i uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu system Windows rozpocznie instalację sterowników SATA, a po jej zakończeniu poprosi o ponowne uruchomienie. Zrób to, a tryb AHCI w systemie Windows zostanie włączony.

Skąd mam wiedzieć, czy AHCI to SATA?

Kliknij strzałkę obok „Kontrolery IDE ATA/ATAPI” aby wyświetlić listę sterowników kontrolerów aktualnie używanych przez system. d. Sprawdź wpis zawierający akronim „AHCI”. Jeśli wpis istnieje i nie ma nad nim żółtego wykrzyknika ani czerwonego „X”, oznacza to, że tryb AHCI jest prawidłowo włączony.

Czy mogę zmienić macierz RAID na AHCI bez ponownej instalacji systemu Windows?

W rzeczywistości istnieje sposób na przełączenie działania z obu IDE / RAID do AHCI w systemie Windows 10 bez konieczności ponownej instalacji. … Zmień tryb pracy SATA na AHCI z IDE lub RAID. Zapisz zmiany i wyjdź z Instalatora, a system Windows automatycznie uruchomi się w trybie awaryjnym. Ponownie kliknij prawym przyciskiem menu Start systemu Windows.

Czy AHCI jest złe dla SSD?

Odpowiedzieć na Twoje pytanie, tak! Włącz tryb AHCI na płycie głównej, jeśli używasz dysku SSD. Właściwie nie zaszkodziłoby go włączyć, nawet jeśli nie masz dysku SSD. Tryb AHCI włącza funkcje na dyskach twardych, które maksymalizują ich wydajność.

Jak sprawić, by BIOS rozpoznał mój dysk twardy?

Sprawdź, czy dysk twardy jest wyłączony w BIOS-ie

 1. Uruchom ponownie komputer i wejdź do konfiguracji systemu (BIOS), naciskając klawisz F2.
 2. Sprawdź i włącz wykrywanie dysku twardego w konfiguracjach systemu.
 3. Włącz automatyczne wykrywanie na przyszłość.
 4. Uruchom ponownie i sprawdź, czy dysk jest wykrywalny w systemie BIOS.

#Najlepsza #odpowiedź #Jak #zmienić #tryb #SATA #BIOS #systemie #Windows

Może Ci się również spodoba